Техника за дърводобив

Данни за продукта

Номер на продукта Техника за дърводобив:

Дърводобиваща техника
Ремарке за пренасяне на товари

Крана и ограничителите могат да бъдат
местени за регулиране на товара на зака-
ченото ремарке. Също може да бъде до-
бавена допълнителна дължина от 0,5 или
1,0 м. след което ще е възможно превоз-
ване на трупи с дължина до 5,0 м.
Товарно пространство – 2,4 м.
Максимален товар при 25 км./ч. – 1500 кг.
Максимална скорост – 30 км./ч.
Дължина – 3,809 м.
Ширина – 1,252 м.
Гуми – 22х11-8
Собствено тегло – 170 кг.

Цена - 1430 евро без ДДС

Фирма: Дърводобивни машини
Адрес:
Телефон: 02 439 67 21
Факс: